- سازمان تامین اجتماعی - سازمان خدمات درمانی

آزمایشات

VLDL Cholesterol

کد آزمایش
14
مورد استفاده
چربي با دانسيته خيلي كم
نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
وي ال دي ال
نوع نمونه
Serum/Plasma(H,E)
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
4-8
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
F
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7d